Prohlášení vedení TFbL a komise rozhodčích

25.10.2016 17:20

Prohlášení vedení TFbL a komise rozhodčích

  • Vzhledem k opakovaným výzvám mnoha týmů, které jsou adresovány vedení TFbL a týkají se projevů nesportovního chování, nenávistných projevů a slovního zastaršování, upozorňuje vedení TFbL, že bude v letošním i ve všech následujících ročnících jednoznačně a nekompromisně trestat všechny projevy nesportovního chování, a to především fyzická a slovní napadání hráčů, rozhodčích a diváků. Vzhledem k napjaté situaci v atmosféře TFbL nebude vedení TFbL váhat i nad případným okamžitým vyloučením celého týmu z TFbL.

 

Disciplinární komise připomíná:

ČK 2 -vyloučení do konce utkání + jednání Disciplinární komise TFbL

Po zvlášť zákeřných faulech s úmyslem zranit soupeře, po napadení rozhodčího, či diváka rozhodne rozhodčí o předání přestupku k jednání DK k určení výše trestu 

 Trvalé vyloučení hráče z ligy: 

1)  Napadení soupeře, spoluhráče nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací plochu v areálu haly či v jeho blízkosti.

        a)   jakýmkoliv způsobem, i když nedošlo ke zranění napadeného.

        b)   jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného.

2)   Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj

        a)   cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, vytržením ČK z ruky, udeřením, kopnutím, úmyslným udeřením hokejkou nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení.

 Trvalé vyloučení týmu z ligy:

1) Neochota jednat vedoucího týmu s vedením ligy

2) Neochota vedoucího týmu sjednat nápravu v týmu dle pokynů vedení ligy

3) Trvalé porušování pravidel ligy

 

Zrušení samostatných nájezdů  a zavedení prodloužení po remíze v normálním hracím čase

  • Při remízovém stavu na konci utkání následuje prodloužení v délce 3 minut.
  • Pokud jeden z týmů vstelí branku, utkání končí (vítěz - 2 body, poražený - 1 bod)
  • Pokud prodloužení nerozhodne o vítězi, získávají oba týmy po 1 bodu
  • V průběhu celé délky prodloužení se zastavuje čas při vyloučení a trestném střílení
  • Při vyloučení hrají týmy v počtu 3:2, při dvojnásobném vyloučení jednoho týmu v počtu 4:2
  • Trest udělený v základní hrací době se převádí do prodloužení


Výklad sporných situací

Vzhledem k opakovaným dotazům hráčů a v zájmu jednotného postupu se rozhodla komise rozhodčích podat výklad k jednotlivým sporným situacím. Komise věří, že tímto přispěje k hladkému průběhu zápasů.

1. Nebezpečná hra hokejkou.

a. od úrovně kolene do úrovně pasu - bude nařízen volný úder

b. nad úroveň pasu - vyloučení 2 min.

c. nad úroveň pasu s úderem do hlavy - vyloučení 5 min.

2. Hraní, či zastavení míčku rukou, paží nebo hlavou

- hráč bude potrestán vyloučením na 2 min. v případě, že se snaží hrát aktivně rukou, paží nebo hlavou s úmyslem získat výhodu

 

Zápis nových hráčů do Knihy TFbL a následná povinnost zaslat kopii OP vedení TFbL

Vzhledem k opětovnému porušování a nedodržování výše uvedených pravidel přijatých Valnou hromadou TFbL upozorňuje vedení TFbL, že

jakékoliv další přestupky budou v zájmu čistoty a transparentnosti soutěže trestány podle bodu 4 sekce Práva a povinnosti

( tfbl.webnode.cz/organizacni-pokyny/pravidla-pro-ucast/) , tj. zpětnou kontumací a zákazem startu zmíněného hráče.


 

 

Zpět