Novela pravidel TFbL 2014/15

29.09.2014 23:11

POZOR ! Novela TFbL! 

 Pravidla pro účast hráčů v TFbL 2014/15

Soutěže se může zúčastnit hráč:

 1. který dosáhl věku 15 let a může prokázat totožnost občanským nebo řidičským průkazem. (Vyjímka přijatá Valnou hromadou TFbL dne 28.9. 2014 - Sokol Jistebnice)

 2. který není na soupisce oddílů a klubů startujících v soutěžích pořádaných Českou florbalovou unií (muži, junioři, dorost, starší žáci).    Do soutěže TFbL může zasáhnout až poté, kdy je z této soupisky vyškrtnut (nestačí tedy pouze prohlášení, že za oddíl právě nehraje).  (Vyjímka přijatá Valnou hromadou TFbL dne 28.9. 2014 - Naughty Boys Pacov)

 3. Z toho vyplývá, že hráč může zůstat registrovaný, ale nesmí být po dobu trvání ročníku zapsán (i dodatečně) na soupisce týmů ČFbU.

  Aktuální stav hráčských registrací a soupisek je na stránkách ČFbU (https://www.cfbu.cz/redakcni_system/adresar/oddily.htm).

Práva a povinnosti:

Vedoucí týmu:  

 1. Přihlásit tým do ligy a jednat za něj.

 2. Odpovídá za plnění podmínek pro účast hráčů v soutěži TFbL (minimální věk a aktuální stav registrovaných hráčů na soupisce ČFbU ).

 3. Do začátku každého soutěžního ročníku TFbL je povinen podílet se na vytvoření soupisky týmu pro web TFbL a aktualizovat v ní údaje o věku a stavu registrovaných hráčů na soupiskách týmů v soutěžích ČFbU.

 • Konečnou verzi soupisky (webové i papírové verze) každého z týmů vytvoří vedení TFbL na základě kopií přední strany občanského nebo řidičského průkazu, které zašle vedoucí týmu nejpozději do 15.10. 2013 na: tfbl11@seznam.cz

 • Soupiska týmu bude zveřejněna na webových stránkách TFbL www.tfbl.webnode.cz a dále bude k dispozici v papírové verzi (Kniha TFbL) při každém utkání týmu TFbL (bude součástí jednoho svazku pro všechny týmy)

 1. Pokud bude tým v průběhu sezóny doplňován o další hráče (a tím je myšlena i jednorázová účast), má povinnost:

 • Zapsat před začátkem utkání iniciály hráče (jméno, příjmení, rok narození) do tabulky "Hráči zařazení na soupisku dodatečně" v papírové Knize TFbL“, která bude při každém kole TFbL k dispozici na stolku u časomíry.

 • Nahlásit tuto změnu kapitánovi soupeře.

 • Co nejdříve zaslat kopii občanského průkazu na tfbl11@seznam.cz,a to nejpozději dva dny před následujícím zápasem mužstva.

  (Pokud nebudou údaje vedoucím zaslány, hrozí mužstvu zpětná kontumace a zákaz startu zmíněného hráče. To platí i pro případ, že tento hráč již za mužstvo hrát nebude).

 • Před následujícím zápasem zkontrolovat na webu aktuálnost soupisky a popřípadě kontaktovat tfbl11@seznam.cz s žádostí o doplnění.

 1. V případě, že bude registrovaný hráč týmu zapsán na soupisku oddílu ČFbU, neprodleně informuje o této skutečnosti emailem na tfbl11@seznam.cz  a při následujícím zápase TFbL ji zaznamená do papírovéKnihy TFbL.

Zpět