Změna závěrů Valné hromady - rozhodnutí per rollam

09.10.2018 05:17

Na základě rozhodnutí většiny vedoucích týmů došlo ke změně závěrů valné hromady v bodě 2 a 3  takto:

Zařadit Tým Apex Bike Tábor  a Košice Bulldogs  do TFbL.

 

změna v bodě 2)

Zařazení do skupin:

2x 6 týmů, 1x 5 týmů

 

Nadstavba:

Liga 6 týmů

Divize 6 týmů

Přebor 5 týmů.

 

Postupový klíč:

Liga: 1. a 2. místo

Divize: 3. a 4. místo

Přebor: 5. a 6. místo

 

Zařazení do skupin - změna v bodě 3) 

Vedení soutěže rozhodlo:

Apex Bike Tábor - skupina B

Košice Bulldogs - skupina C

Zpět