Status TFbL

  • Táborská florbalová liga (dále jen TFbL) je amatérská florbalová soutěž, ve které účastníci startují na vlastní nebezpečí.

  • Za své činy při účasi v TFbL plně odpovídá každý účastník sám.

Pravidla pro účast hráčů v TFbL

1. Soutěže se může zúčastnit hráč:

a. který dosáhl věku 15 let a může prokázat totožnost občanským nebo řidičským průkaz ( v případech, kdy hráč dosáhl věku 15 let a doposud mu nebyl vydán občanský průkaz, může prokázat totožnost i jiným způsobem, ale vždy ve spojení s fotografií, a to pouze na dobu jednoho měsíce od dovršení 15 let)

b. který není na soupisce oddílů a klubů startujících v soutěžích pořádaných Českou florbalovou unií (muži, junioři, dorost, starší žáci). Do soutěže TFbL může zasáhnout až poté, kdy je z této soupisky vyškrtnut (nestačí tedy pouze prohlášení, že za oddíl právě nehraje).

2. Z toho vyplývá, že hráč může zůstat registrovaný, ale nesmí být po dobu trvání ročníku zapsán (i dodatečně) na soupisce týmů ČFbU. Aktuální stav hráčských registrací a soupisek je na stránkách ČFbU.

3. Účast hráčů, kteří nedovršili 18 let, je plně v kompetenci jednotlivých týmů. Ty zodpovídají za to, že tito hráči mají svolení zákonných zástupců k účasti v TFbL.

 

Obecná pravidla

1Přestupní termín

Hráč může v průběhu zimního přestupního termínu přestoupit do jiného týmu TFbL, a to i bez souhlasu mateřského oddílu. Přestupní termín pro sezónu 2015/16 je od 21.12.2015 do 6.1.2016.

O přestup žádá vedoucí nového týmu prostřednictvím emailu tfbl11@seznam.cz.

Vedení TFbL má povinnost přestup potvrdit a upravit na webových stránkách soupisky.“

Každý tým může požádat v zimním přestupním termínu pouze o přestup jednoho hráče.

 

 

"Změna Valné hromady TFbLze dne 27.9.2015"

 

2. Bodování

Vítězství - 3 body, výhra v prodloužení - 2 body, remíza i po prodloužení - oba týmy po 1 bodu, prohra - 0 bodů, prohra kontumačně – mínus 1 bod

3. Kritéria pro pořadí  v konečné tabulce

O pořadí v konečné tabulce rozhoduje:

1) body

2) lepší bilance vzájemných utkání – bodově

3) lepší bilance vzájemných utkání – poměr skóre

4) lepší rozdíl - celkově 

5) počet vstřelených branek - celkově

6) los